Steunpunt voor Rotterdamse mantelzorgers blijkt groot succes

Dat het lanceren van een steunpunt voor mantelzorgers in tijden van een wereldwijde pandemie een succes kan worden, blijkt uit de eerste resultaten die Mantelfoon het afgelopen jaar heeft behaald. “Juist in tijden als deze – waarin er extra rekening moet worden gehouden met maatregelen en soms zelfs zorg op afstand - hebben mantelzorgers behoefte aan informatie, deskundig advies, ondersteuning op maat of simpelweg een luisterend oor.”, vertelt Merel van der Sar, projectleider Mantelfoon. Opvallend is dan ook dat het aantal telefoontjes verdubbelde na de ingang van de avondklok. ‘Hoe kom ik in aanmerking voor een Eigen Verklaring Avondklok?’ ‘Hoe verleen ik zorg tijdens de coronacrisis?’ ‘Mijn moeder heeft meer zorg nodig en ik red het niet alleen.’ Mantelfoon beantwoordde het afgelopen jaar veel mantelzorgvragen als deze en deed vaak een stapje extra. Sommige mantelzorgers werden gekoppeld aan ondersteuners, zoals mantelzorgcoaches, budgetcoaches en organisaties voor vervangende zorg.

Persoonsgebonden hulp
Sinds 1 mei 2020 kunnen alle 85.000 Rotterdamse mantelzorgers terecht bij Mantelfoon. De telefonische dienst die dag en nacht bereikbaar is voor vragen met betrekking tot mantelzorg. Van deskundig advies tot ondersteuning op maat en een luisterend oor. Want hoewel mantelzorgers met veel liefde voor naasten zorgen, valt deze zorg soms zwaar. Zo droegen Maria (48) en haar zus 24 uur per dag zorg voor hun moeder die aan Alzheimer lijdt. Het mantelzorgen werd Maria te veel en dus schakelde zij Mantelfoon in voor hulp. “Veel mantelzorgers verlangen naar minder zorgmomenten, maar willen anderen hier niet mee belasten.”, vertelt Anniek Oomens, mantelzorgcoach bij Mantelfoon. "Dit gold ook voor Maria, dus inventariseerden we haar zorgtaken en brachten we haar wensen in kaart.” Anniek ging vervolgens op zoek naar mogelijkheden voor vervangende zorg en attendeerde Maria op de ondersteuning vanuit de zorgverzekering. Tot slot bracht Anniek haar in verbinding met een mantelzorgondersteuner uit de wijk die op de hoogte is van actualiteiten en lotgenoten in de buurt. Deze duurzame oplossing maakt dat Maria opgelucht is en meer ruimte heeft in haar agenda én hoofd. “We begrijpen heel goed dat de huidige coronasituatie nóg meer vragen en stress met zich meebrengt. Daarom zijn we blij dat we er voor mantelzorgers als Maria kunnen zijn.”, voegt Anniek toe.

Een luisterend oor
De reacties die Mantelfoon namens mantelzorgers ontvangt, zijn positief. Zo zijn bellers blij met het feit dat Mantelfoon echt de tijd neemt voor hen, er ruimte is voor meerdere vragen tegelijk, de beschikbare ondersteuning zichtbaar wordt gemaakt en er ondersteuning wordt geboden in het nemen van praktische stappen. Toch is Mantelfoon er niet alleen voor praktische hulp, maar ook voor mentale steun. “Onze telefonisten zijn er ook om naar verhalen te luisteren, een compliment te geven of een blijk van waardering te tonen. Heb je een brandende vraag of behoefte aan een luisterend oor? Bel dan gewoon!”, zegt Merel.

Over Mantelfoon
Mantelfoon is een initiatief van de gemeente Rotterdam. De ZorgCentrale en wmo radar – beide onderdeel van Incluzio – geven samen vorm aan Mantelfoon. De ZorgCentrale is een professionele dienstverlener van alarmering, monitoring en bereikbaarheidsdiensten ten behoeve van de hulpbehoevende mens. Wmo radar werkt elke dag aan onze samenleving. Door bewoners, bedrijven en organisaties in Rotterdamse wijken aan elkaar te verbinden, ondersteuning te bieden, en activiteiten te organiseren, wordt er een betere omgeving gecreëerd waarin iedereen meetelt, meedoet én van betekenis is. Mantelfoon is 365 dagen per jaar, 24 uur per dag te bereiken via: 0800-7773333.Chiara Izelaar
Client manager - PR consultant
Gerelateerde items
Terug naar overzicht