Twintigduizend maaltijdbezorgers veiliger en bewuster op de weg

De Nederlandse Vereniging van Maaltijdbezorgers lanceert ‘NL Delivery Game'

Sinds de coronapandemie is het aantal maaltijdbezorgingen in Nederland excessief gestegen. Volgens het Food Service Instituut Nederland (FSIN) groeide deze markt met 37% ten opzichte van 2019.Deze ontwikkeling leidt tot steeds meer maaltijdbezorgers in de branche, met name de leeftijdscategorie zestien tot vierentwintig jaar. Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) neemt juist deze leeftijdsgroep meer risico's in het verkeer waardoor zij vaker betrokken kunnen raken bij ongelukken. Om dit te voorkomen, heeft de Nederlandse Vereniging van Maaltijdbezorgers (NLVVM) de NL Delivery Game in het leven geroepen. De initiatiefnemers - bestaande uit tien grote bezorgketens - bundelen de krachten en lanceren de trainingsgame voor de ruim twintigduizend maaltijdbezorgers die bij hen in dienst zijn. In de game worden de verkeers- en gedragsregels van onder meer Veilig Verkeer Nederland getoetst, met als resultaat meer bewuste en veiligere maaltijdbezorgers op de weg. 

Veilig in het verkeer

De afgelopen maanden stonden geheel in het teken van het ontwikkelen en testen van de NL Delivery Game voor de ketens Taco Mundo, De Beren, Domino’s Pizza, Spare Rib Express, Johnny’s Burger, SushiPoint, New York Pizza, Febo, Kwalitaria en Eazie. Tom Filippini, voorzitter van de NLVVM, licht toe: “Bij de aangesloten bezorgformules heeft de veiligheid van de medewerkers altijd prioriteit gehad. Door onze knowhow en ervaringen te bundelen in de NL Delivery Game hebben wij nu een extra tool waarmee we de competenties en daarmee de veiligheid van onze maaltijdbezorgers nog beter kunnen borgen."

Gamification

In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en gamebouwer AtHand is er op basis van bestaande trainingsprogramma’s bruikbare content verzameld om de trainingsgame vorm te geven. Middels gamification worden allerlei verkeers- en gedragsregels getest aan de hand van de vijf gouden regels voormaaltijdbezorgers die eerder door VVN en de NLVVM werden opgesteld. Dit zijn onder meer rustig rijden en je aan de verkeersregels houden,  je houden aan de maximumsnelheid, voor een rood licht en zebrapad stoppen, geen telefoongebruiken tijdens het rijden en het correct dragen van een helm. Rob Stomphorst, Veilig Verkeer Nederland, verklaart: ‘’Het is van meerwaarde dat Veilig Verkeer Nederland en de Nederlandse Vereniging van Maaltijdbezorgers de krachten bundelen voor een game die de veiligheid in het verkeer waarborgt. De game bevat goede elementen om bewustwording te creëren onder maaltijdbezorgers en hen zo te stimuleren een bijdrage te leveren aan meer verkeersveiligheid.’

NL Delivery Game
Alle bezorgers spelen de trainingsgame binnen twee weken uit tegen eigen poulesmet maaltijdbezorgers van dezelfde ketens. Nadat alle levels zijn uitgespeeld, ontvangt de maaltijdbezorger een certificaat en bijbehorende beloning met als doel om bewuster en veiliger deel te nemen aan het verkeer. Elke keten heefteen vertegenwoordiger die de game in goede banen leidt en de franchisenemers begeleidt in de uitrol van de game. Ruud Lammers, Game Manager van Domino’s Pizza, legt uit: ‘’We laten onze franchisenemers elke twee weken een nieuwe poule met maaltijdbezorgersopzetten. Dit maakt het voor ons overzichtelijk en gestructureerd en de resultaten zijn goed meetbaar.’’ 

Over de Nederlandse Vereniging VanMaaltijdbezorgers 

De Nederlandse Vereniging Van Maaltijdbezorgers is een initiatief van Domino’s Pizza, De Beren, Spare Rib Express, Taco Mundo en New York Pizza. FEBO was het eerstvolgende lid dat zich in 2015 aansloot. Sushi Point en Johnny’s Burger Company voegden zich in 2017 toe aan de vereniging, gevolgd door Kwalitaria in2018 en Eazie in 2019. Deze tien prominente bezorgketens vertegenwoordigen meer dan 1000 vestigingen en 30.000 werknemers werkzaam in de maaltijdbezorgbranche.De belangrijkste doelstelling van de vereniging is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de bedrijven werkzaam in de branche. Daarnaast zet de NLVVM zich in voor de verdere professionalisering en veiligheid van de aangesloten ketens.  

Nancy van Genderen
PR Creative
Gerelateerde items
Terug naar overzicht